Ημερίδα με θέμα: «Ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία: Ο ρόλος της μνήμης, της ακοής και της όρασης»


Φωτογραφίες

Υλικό από ημερίδα

 

© CAN-UCY

Researcher's Night

CAN participates regularly at the Researcher's Night that is organized yearly by the Cyprus Research Promotion Foundation. The Center has its own booth during this event, providing the public with the opportunity to meet our personnel and try out some of our tasks and experiments.  

Click here for pictures The Center of Applied Neuroscience organizes an annual scientific conference. The conference includes oral and poster presentations from students and scientists working at the Center,  researchers from other local institutions, and invited international speakers. The CAN annual conference