Αποτελέσματα της Έρευνας για τη “Διερεύνηση της εμπειρίας του εγκλεισμού λόγω πανδημίας και πιθανών συνεπειών του σε παιδιά και εφήβους 5-18 ετών”

Πρόσφατα κληθήκαμε όλοι μας να ανταπεξέλθουμε σε μία σημαντική πρόκληση, που αφορούσε στην προστασία από την πανδημία COVID-19. Ως αποτέλεσμα, κρίθηκε απαραίτητος ο αυτοπεριορισμός όλων των κατοίκων στο σπίτι για διάστημα 70 ημερών.

Τα παιδιά και οι έφηβοι κλήθηκαν εξίσου να ανταπεξέλθουν. Το αναπάντεχο κλείσιμο του σχολείου, η διακοπή των φυσικών επαφών και της συμμετοχής σε δραστηριότητες με άλλα άτομα, ήταν ορισμένες από τις σημαντικότερες αλλαγές που απαιτούσαν μηχανισμούς άμεσης προσαρμογής (Brooks et al., 2020a, EuroSurveill). Η φυσική αυτή απομόνωση έχει φανεί ότι αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης ψυχικών διαταραχών που σχετίζονται με τη διάθεση, όπως το άγχος, η κατάθλιψη, οι διαταραχές σκέψης (Sani et al., 2020, Psychiat Clin Neuros), αλλά και μετατραυματικά συμπτώματα που σχετίζονται με τη σύγχυση και τον θυμό (Coughlin, 2012, Public Health Rev).

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να βοηθήσει τόσο τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας όσο και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, να κατανοήσουν τον τρόπο που τα παιδιά και οι έφηβοι βίωσαν τις περιοριστικές αλλαγές ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19. Τα ευρήματα που ακολουθούν παρέχουν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με (α) την εμπειρία του εγκλεισμού στις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού και (β) τις δυνατότητες μείωσης ενδεχόμενων τραυματικών συμπτωμάτων στα παιδιά και στους εφήβους τόσο στην παρούσα φάση όσο και σε μελλοντικά παρόμοια γεγονότα.

Ο Καθηγητής Τιμόθεος Κ. Παπαδόπουλος ευχαριστεί τη Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Μαζωτού, Αγγελική Καϊμακλιώτη και την Εκπαιδευτικό Ειδικής Εκπαίδευσης, Μαρία Λοϊζου-Παπαδοπούλου για την ανατροφοδότησή τους επί των ερωτηματολογίων στη φάση κατασκευής τους. Όλους τους συνεργάτες και συναδέλφους που συνέβαλαν στη διάχυση της έρευνας, καθώς επίσης και όλα τα παιδιά και τους εφήβους που συμμετείχαν. Τέλος, ευχαριστεί θερμά τη φοιτήτρια Ευαγγελία Τεντολούρη για τη σημαντική της συμβολή στην οργάνωση και εκτέλεση της έρευνας.

Διάβαστε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας πατώντας εδώ.

share!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email