Νευρογνωστική μελέτη ενηλίκων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Επέκταση της επιτυχημένης και διαχρονικής παγκύπριας έρευνας του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ)

Η Νευρογνωστική Μελέτη Ενηλίκων (NEUROAGE), με Επικεφαλής την Καθηγήτρια Γλωσσικών Διαταραχών και Κλινικής Νευροψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρα Φώφη Κωνσταντινίδου και Διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, έλαβε, πρόσφατα, επιπρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 149,688 Ευρώ , από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Νησίδες Αριστείας» το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Στόχος είναι η διαχρονική αυτή παγκύπρια μελέτη που διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, από το 2009, να  συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της γήρανσης μέσα από μια πολύ-παραγοντική προσέγγιση. Οι εταίροι που συμμετέχουν στο Έργο, πραγματοποίησαν, ήδη, με μεγάλη επιτυχία, την εναρκτήρια συνάντηση στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Έργο NEUROAGE ξεκίνησε το 2009, με  βασικό στόχο τη μελέτη μεταβαλλόμενων παραγόντων (π.χ. δείκτες φυσικής υγείας και εκπαίδευση) και μη μεταβαλλόμενων παραγόντων (όπως το φύλο, κληρονομικότητα), που συνεισφέρουν στη γνωστική υγεία και  πιθανόν συμβάλλουν στη διατήρηση γνωστικών λειτουργιών, για  προστασία από την άνοια. Πέρα από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και συνεισφορά στη διεθνή βιβλιογραφία, το έργο “NEUROAGE”, στοχεύει στην πρακτική κοινωνική συνεισφορά, μέσω των ακόλουθων δράσεων:

• Παροχή δωρεάν γνωστικών και εργαστηριακών αξιολογήσεων σε εκατοντάδες Κύπριους

• Εξατομικευμένη έκθεση αποτελεσμάτων

• Πρόληψη γνωστικής έκπτωσης μέσω τακτικών αξιολογήσεων

• Συμβολή στη διερεύνηση και ορθή διαχείριση της άνοιας και άλλων συναφών διαταραχών

• Ενημέρωση και ενδυνάμωση του κοινού με τη διεξαγωγή  ημερίδων και διαλέξεων

• Διάχυση γνώσης μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις ή  άλλους ενδιαφερόμενους φορείς

• Εκπαίδευση ερευνητών και κλινική εκπαίδευση νέας γενεάς επαγγελματιών υγείας

Επιπρόσθετα, η κατανόηση παραγόντων που επηρεάζουν τη γνωστική γήρανση στους Κύπριους μπορεί να αξιοποιηθεί από τους κρατικούς φορείς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για εφαρμογή στοχευμένης  πολιτικής.

Η επέκταση του επιτυχημένου προγράμματος με το «NEUROAGE-e» (NEUROAGE-e: The Neurocognitive Study for the Aging-Expanded) με σύγχρονες μεθόδους υπολογιστικής τεχνολογίας, επιδιώκει στο να εκτιμηθεί η ακριβής συνεισφορά των μεταβαλλόμενων και μη μεταβαλλόμενων παραγόντων κινδύνου που οδηγούν στη γνωστική εξασθένηση. Θα προσδιοριστούν μοτίβα συσχετίσεων μεταξύ των διαφόρων δεικτών και θα αναπτυχθούν μοντέλα για πρόβλεψη της έναρξης και διαβάθμισης της γνωστικής έκπτωσης.

Μία άλλη σημαντική συνεισφορά του ΝEUROAGE-e είναι η εφαρμογή προγράμματος γνωστικής αποκατάστασης, με στόχο τη βελτίωση των γνωστικών ικανοτήτων και λειτουργικότητας των συμμετεχόντων που κινδυνεύουν να εκδηλώσουν άνοια.

Συντονιστής του έργου «NEUROAGE-e» είναι το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου, με συνεργαζόμενους φορείς το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Μέχρι στιγμής το «NEUROAGE» έχει λάβει χρηματοδοτήσεις από ανταγωνιστικά προγράμματα του Ιδρύματος  Έρευνας και Καινοτομίας, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του  Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» και από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ερευνητική υπεύθυνη του Προγράμματος, Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές και τις οικογένειές τους για τη συμμετοχή στη μελέτη, τους συνεργαζόμενους Δήμους και οργανώσεις, όπως και τους ερευνητές του Νευρογνωστικού Εργαστηρίου και του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την επιστημονική συνεισφορά τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες, το κοινό μπορεί να αποτείνεται στην Υπεύθυνη του Προγράμματος, Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fofic@ucy.ac.cy, ή στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, στο τηλέφωνο : (+357) 22 89 5190.

 

 

share!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email