Ζητούνται Εθελοντές για Συμμετοχή σε Έρευνα Πλοήγησης και Προσανατολισμού

Τα Τμήματα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, προσκαλούν υγιή άτομα ηλικίας 18-60 ετών για να συμμετάσχουν εθελοντικά σε έρευνα η οποία αποσκοπεί στη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τις δεξιότητες προσανατολισμού και πλοήγησης.

Στην πρώτη φάση της έρευνας θα επισκεφτείτε το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο Άγιος Θέρισσος για τη διεξαγωγή μαγνητικής τομογραφίας (MRI) του εγκεφάλου σας. Η τεχνική της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) είναι μια από τις πιο σύγχρονες και ακριβείς διαγνωστικές διαδικασίες που είναι διαθέσιμες σήμερα και χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια για ερευνητικές μελέτες. Το MRI είναι μια μέθοδος απόκτησης εικόνων των δομών στο εσωτερικό του σώματός σας, η οποία είναι εντελώς ανώδυνη και δεν υπάρχουν βλαβερές παρενέργειες στο σώμα σας. Με την ολοκλήρωση του MRI θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και να μάθετε για τις δομές του εγκεφάλου σας καθώς επίσης θα πάρετε αντίγραφο των εικόνων αυτών δωρεάν σε ψηφιακή μορφή!! Η συνάντηση αυτή θα διαρκέσει 30 λεπτά.

Σε δεύτερη φάση της έρευνας θα κληθείτε να εκτελέσετε κάποια απλά έργα προσανατολισμού και πλοήγησης στον υπολογιστή με τη χρήση εικονικού περιβάλλοντος (Virtual Environment). Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Λεωφόρος Καλλιπόλεως) και θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες. Οι συναντήσεις θα διευθετηθούν κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπεύθυνους ερευνητές σε χρόνο που σας βολεύει. Για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς σας στους χώρους διεξαγωγής της έρευνας θα σας δοθεί το ποσό των €20. Η ταυτότητά σας ως συμμετέχοντες θα παραμείνει απόρρητη. Η έρευνα έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, Κύπρου.

** Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην πρώτη φάση με το MRI τότε μπορούν να συμμετάσχουν μόνο στη δεύτερη φάση.

Κριτήρια Συμμετοχής:

  • Ενασχόληση με λατινικούς χορούς πάνω από 7 χρόνια ή ενασχόληση με λατινικούς χορούς από 0-3 μήνες ή καθόλου ενασχόληση με χορό.
  • Ηλικία 18-60 ετών.
  • Μη ύπαρξη νευρολογικής ή ψυχιατρικής διαταραχής ή ιστορικό εγκεφαλικού τραύματος.
  • Μη χρήση χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής (π.χ. για κατάθλιψη).

Τι επιτυγχάνετε με τη συμμετοχή σας στην έρευνα:

1. Συμβάλλετε στην ανάπτυξη γνώσης σημαντικής για την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις δεξιότητες για προσανατολισμό και πλοήγηση σε υγιείς ενήλικες.

2. Συμβάλλετε στην προσπάθεια για μελλοντική κατανόηση των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τις δεξιότητες αυτές σε πληθυσμούς με κλινικά συμπτώματα (π.χ. άτομα με τραυματισμό στον εγκέφαλο, ασθενείς με Alzheimer, Parkinson).

3. Συμβάλλετε στην προσπάθεια για ανάπτυξη νέων παρεμβατικών μεθόδων για τη βελτίωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στον προσανατολισμό και στην πλοήγησή τους στο περιβάλλον, υγιή άτομα αλλά και άτομα με κλινικά συμπτώματα.

Άρα… η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ!!

 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την υπεύθυνη ερευνήτρια Μαρία Φωτίου (Διδακτορική Φοιτήτρια Ψυχολογίας, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθηγητής Μάριος Αβρααμίδης) στο mphoti01@ucy.ac.cy, Τηλ. επικοινωνίας: 99-969696, Facebook: Dance and Spatial Awareness.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία!!