ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση θέσης για το ερευνητικό πρόγραμμα: «ΑΚΕΣΩ» με τίτλο «Μελέτη Θεραπείας Ελλειμμάτων Επίγνωσης στην Επίκτητη Εγκεφαλική Βλάβη» (https://www.cancyprus.org/projects/aceso/), το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του Προγράμματος “Νησίδες Αριστείας”, του σχέδιου χορηγιών Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» με Ειδικό στόχο την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ