ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση 1 θέσης πλήρους απασχόλησης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας για το Εσωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «An examination of alexithymia’s emotional deficits: A multi-modal approach» με ακρωνύμιο ALEXITHYMIA της Καθηγήτριας Γεωργίας Παναγιώτου.

Το έργο εμπίπτει σε ένα ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα που εξετάζει το ρόλο των συναισθημάτων και της ρύθμισης τους στην ανάπτυξη και συντήρηση της ψυχοπαθολογίας. Μελετά, μέσα από διάφορες μεθοδολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ψυχοφυσιολογικών μετρήσεων (Heart Rate Variability, facial EMG, ΕRPs, fNIRS) τα θεμελιώδη συστήματα των συναισθημάτων, γνωστικής λειτουργίας και αυτορρύθμισης σε άτομα με διάφορα συμπτώματα ψυχικών ασθενειών και παράγοντες ρίσκου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.