Παν. Κυπρου: Αντιμετώπιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών με τη δημιουργία διαδικτυακών παρεμβάσεων

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου συντονίζει νέο Έργο με στόχο τις παρεμβάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αναγνωστικών δυσκολιών 

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ) του Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζει τη σημαντική επιστημονική δράση του στο χώρο της διάγνωσης και αντιμετώπισης αναγνωστικών δυσκολιών με την επέκταση του 10ετούς προγράμματος “RDEDI”, μέσω νέας χρηματοδότησης, ύψους €149.960, από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ). Η επιπλέον επιχορήγηση δόθηκε στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού Προγράμματος «Νησίδες Αριστείας», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία

Το Έργο με τίτλο «Reading Difficulties InterventionScientificTechnological,andnew Community Efforts» (ακρωνύμιο: “ReaDISTANCE”), σε ελληνική απόδοση: «Παρέμβαση Αναγνωστικών Δυσκολιών: Νέες Επιστημονικές, Τεχνολογικές και Κοινωνικές Προσπάθειες», συντονίζει ως Επικεφαλής Επιστημονικός Υπεύθυνος, ο Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας και Ιδρυτικό Μέλος του ΚΕΝ, Τιμόθεος Παπαδόπουλος. Υπεύθυνος Διοικητικής Διαχείρισης είναι ο κ. Σάββας Ευριπίδου. Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο ετών (Μάιος 2019-Μάιος 2021).

Στο δίκτυο συνεργατών συμμετέχουν από το εξωτερικό, το Πανεπιστήμιο της Jyväskylä στη Φινλανδία, το Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα του Καναδά και το St. John’s Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στις Η.Π.Α. Από την Κύπρο συμμετέχουν ως εταίροι, ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου (Σ.Ψ.Κ.), ο Διεθνής Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός “Hope for Children” CRC Policy Center, και το Ερευνητικό Εργαστήριο SEIT (Software Engineering and Internet Technologies Laboratory) του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Διευθυντή τον Καθηγητή Γιώργο Παπαδόπουλο.

Η νέα αυτή δράση αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη συνεχιζόμενη μελέτη και αντιμετώπιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, στην ανάγνωση και την ορθογραφία μέσω σύγχρονων μεθόδων. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ανάπτυξη και προσαρμογή ειδικά διαμορφωμένων διαδικτυακών παρεμβάσεων για την πρώιμη αντιμετώπιση συναφών, με τα αναγνωστικά προβλήματα, γνωστικών και γλωσσικών δυσκολιών, σε παιδιά ηλικίας 5-8 ετών.

Η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει τη δημιουργία λειτουργικών διαδικτυακών παρεμβάσεων μέσω απομακρυσμένων διακομιστών, και η οποία θα ενημερώνεται συστηματικά μέσω της συμμετοχής παιδιών σχολικής ηλικίας, θα ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια που καταβάλλεται διεθνώς για τη στήριξη του έργου του Σχολικού Ψυχολόγου και του Ειδικού Παιδαγωγού μέσω της χρήσης του διαδικτύου για την αντιμετώπιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.

Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής μαθηματικών μοντέλων που εξετάζουν μικρογενετικές αλλαγές στην επίδοση, η δράση αναμένεται αφενός να προσφέρει γνώσεις αναφορικά με τη βαθύτερη κατανόηση των γνωστικών και γλωσσικών μηχανισμών που υποστηρίζουν το έργο της ανάγνωσης και αφετέρου να μετασχηματίσει δυναμικά τον τρόπο αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών σήμερα σε ψυχολογικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων θα συμβάλλει στη διερεύνηση των διαδικασιών μάθησης και των σταδίων ανάπτυξης νεαρών αναγνωστών, με σκοπό τον εντοπισμό του είδους της παρέμβασης που φαίνεται περισσότερο αποτελεσματική, σε συνάρτηση με τη ροπή του αναγνώστη. Η κοινωνική προσφορά του Έργου συνίσταται στην εκπαίδευση σχολικών ψυχολόγων και ειδικών παιδαγωγών και στην εφαρμογή θεωρητικά και πειραματικά τεκμηριωμένων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων.

Τα αποτελέσματα του Έργου θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας, για προληπτική φροντίδα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα έχουν σημαντική ερευνητική συνεισφορά στην επιστημονική κοινότητα που μελετά τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου ReaDISTANCE φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 13 Ιουνίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ΈργοReaDISTANCE:

Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ)

Νέα Πτέρυγα, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Καλλιπόλεως 75)

Τηλ.: +357 22895190,

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο : can@ucy.ac.cy,

Ιστοσελίδα: https://www.cancyprus.org/projects/readi-stance/