Center for Applied Neuroscience

INAUGURAL MEETING OF THE EUROPEAN PROJECT Neo-PRISM-C MSCA ITN AT THE LEARNING RESOURCE CENTRE UCY LIBRARY “STELIOS IOANNOU,” UNIVERSITY OF CYPRUS

Text in English follows

____________________________

Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Neo-PRISM-C ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ» ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

Έναρξη ερευνητικού Ευρωπαϊκού Έργου με στόχο τη μελέτη των σχέσεων εγκεφάλου και συμπεριφοράς για τη διάγνωση, ερμηνεία και αντιμετώπιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών που θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων νέων Ευρωπαίων.

 

Οι εταίροι πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία την εναρκτήρια συνάντηση του Έργου NeoPRISMC στις 15-16 Φεβρουαρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής (ΣΚΕΕΑ) στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» και στο κτήριο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Την εναρκτήρια συνάντηση άνοιξε  ο τέως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος πραγματοποίησε ξενάγηση στους χώρους της νέας Βιβλιοθήκης για τους συνεργάτες-εταίρους του Έργου. Χαιρετισμούς καλωσορίσματος  απηύθυναν, η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών  Υποθέσεων, Καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου, ο Επικεφαλής Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, Καθηγητής Τιμόθεος Παπαδόπουλος, η Eπιστημονική Συνυπεύθυνη και Πρόεδρος του  Τμήματος Ψυχολογίας, Καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου, η Διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας, Δρ. Μάριος Δημητριάδης, και ο Project Officer του Research Executive Agency (REA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δρ. Χαράλαμπος Μοσχόπουλος.

Η συνάντηση συγκέντρωσε ακαδημαϊκούς, κλινικούς και βιομηχανικούς εταίρους που συμμετέχουν στη κοινοπραξία, από 10 Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Κέντρα/Εταιρείες από 8 διαφορετικές  Ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο, τη Φιλανδία, την Ουγγαρία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ελλάδα, την Κροατία και τη Μ. Βρετανία, οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και αντιμετώπιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών.

Κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερών της συνάντησης, διεξήχθησαν:

  • Γενική παρουσίαση του Έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Καθηγητή Τιμόθεο Παπαδόπουλο, σχετικά με την επισκόπηση της Προγραμματικής Περιόδου και ένα σχέδιο δράσης για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, η πορεία προς την εξασφάλιση του Έργου, το υπόβαθρο πολιτικής των προγραμμάτων ITN και συγκεκριμένα της κατηγορίας European Training Network, η περιγραφή του NeoPRISMC ως έργο ΕΤΝ, η διαχείριση του ΕΤΝ, η ταυτότητα και διάχυσή του, τα οικονομικά θέματα και θέματα υποβολής εκθέσεων μέσω της αξιοποίησης της ηλεκτρονικής πύλης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Συζήτηση της Συμφωνίας της Κοινοπραξίας για την υπογραφή της.
  • Παρουσίαση σχετικά με το πλάνο διαχείρισης, τις εκπαιδεύσεις και τις αποσπάσεις, τις διαδικασίες εργοδότησης των ερευνητών (ESRs) και το προσωπικό σχέδιο ανάπτυξής τους.
  • Παρουσίαση του πλάνου διάχυσης του Έργου, της αξιοποίησης της ηλεκτρονικής πύλης και του πλάνου διαχείρισης κινδύνων.
  • Σύσταση των επιτροπών του Έργου, της Εκπαιδευτικής Επιτροπής, της Επιτροπής Διάχυσης, Επικοινωνίας και Προβολής καθώς και των Συντονιστών για επιμέρους θέματα όπως π.χ., για τις εκπαιδεύσεις, την έρευνα κτλ.
  • Καθορισμός και προγραμματισμός των επόμενων βημάτων για υλοποίησης του Έργου.

Το ευρωπαϊκό Έργο NeoPRISMC αποτελεί ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα υψηλού κύρους, με χρηματοδότηση €3,840,000 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Δράσης Innovative Training Network (ITN) – Marie Skłodowska-Curie (MSCA), του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020). Πρόκειται για το ευρωπαϊκό Έργο European Training Network (ETN) με το ακρωνύμιο Neo-PRISM-C (“NEurodevelopmental Optimal-Predictors, Risk factors, and Intervention from a Systems approach to Maladjustment in Children” – σε ελληνική απόδοση- «Νευροαναπτυξιακοί Βέλτιστοι Δείκτες Πρόβλεψης, Παράγοντες Κινδύνου και Παρέμβαση από μια Συστηματική Προσέγγιση για τη Δυσπροσαρμοστικότητα των Παιδιών»), με στόχο τη μελέτη των σχέσεων εγκεφάλου και συμπεριφοράς για τη διάγνωση, ερμηνεία και αντιμετώπιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών που θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων νέων Ευρωπαίων.

Οι εργασίες της συνάντησης εστιάστηκαν στους βασικούς άξονες και στόχους τους οποίους αποσκοπεί να εκπληρώσει το πρόγραμμα ΙΤΝ Neo-PRISM-C, με έμφαση στην εκπαίδευση νέων ερευνητών. Πρώτον, να διερευνήσει τους παράγοντες κινδύνου όσο και τους προστατευτικούς παράγοντες που αφορούν στην εκδήλωση και πρόληψη νευροαναπτυξιακών διαταραχών (σχετικών με δυσκολίες στη μάθηση, στον έλεγχο των συναισθημάτων, στον γνωστικό έλεγχο της συμπεριφοράς, στην κοινωνική επαφή) που συνδέονται με την ψυχική υγεία και την εκπαίδευση. Δεύτερον, να εντοπίσει τις βιολογικές βάσεις ή γενετικό υπόβαθρο συγκεκριμένων δυσλειτουργιών μέσω της μελέτης της ανάπτυξης του εγκεφάλου. Τέλος, να εφαρμόσει την παραγόμενη γνώση στην ανάπτυξη νέων πολύτροπων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Η κατάρτιση νέων ερευνητών στην αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης, συμπεριφοράς και κοινωνικής δυσπροσαρμοστικότητας παιδιατρικών πληθυσμών μέσω εξατομικευμένων θεραπειών επιστημονικά τεκμηριωμένων και κατάλληλα προσαρμοσμένων, ώστε να γεφυρώνουν διαγνωστικές κατηγορίες, αποτελεί τον απώτερο σκοπό του Προγράμματος.

_______________________________________________________________________________________

This exciting event marked the commencement of the Neo-PRISM-C MSCA ITN project aiming at studying the relationship between brain and behavior for the diagnosis, treatment, and prevention of neurodevelopmental disorders (NDD) that compromise the quality of life of millions of young Europeans.

 

The inaugural meeting of the Neo-PRISM-C project, hosted by the Center for Applied Neuroscience (CAN) and the Department of Psychology, Faculty of Social Sciences and Education, took place at the Learning Resource Centre UCY Library ‘Stelios Ioannou’, on February 15-16, 2019. The meeting commenced with a tour of the New Library by the former Rector of the University of Cyprus, Prof. Constantinos Christofides, and welcome speeches from the Project Coordinator, Prof. Timothy Papadopoulos, the Vice-Rector for Academic Affairs, Prof. Irene-Anna Diakidoy, the Vice-Coordinator and Chair of the Department of Psychology, Prof. Georgia Panayiotou, the Director of CAN, Prof. Fofi Constantinidou, the Director of the Research Support Service, Dr. Marios Demetriades, and the Research Executive Agency (REA) Project Officer, Dr. Charalampos Moschopoulos.

At the meeting, the consortium members had the chance to go through an Overview of the Grant Period (GP) and the Plan of Action of the project. Also, the attending academic, industrial, and clinical partners who collaborate across themes, discussed in detail the ESRs recruitment procedures, as well as the training events, the project-specific secondments, supervision, workshops, summer school and courses on research, transferable, and entrepreneurial skills. The meeting concluded with a focus on the Dissemination Plan of the project and the formulation of the Education and Dissemination Committees. The partners, present at the meeting, came from eight European countries, Belgium, Croatia, Cyprus, Finland, Greece, Hungary, Netherlands, and the United Kingdom.

 

Neo-PRISM-C is a four-year project funded by the European Union Horizon 2020 Program (H2020-MSCA-ITN-2018) under the Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (Grant Agreement No. 813546) (2019-2023). The purpose of the Neo-PRISM-C ETN is to train Early Stage Researchers (ESRs) from multiple disciplines (psychology, neuroscience, data science) in applying the Research Domain Criteria (RDoC) approach, a novel framework for understanding psychopathology, to the study of the mechanisms of NDD, in order to inform and begin to test appropriate treatments. Neo-PRISM-C is expected to further knowledge of NDD and improve the competitiveness of EU health professionals and scholars, providing the market with highly-skilled researchers and clinicians.

share!